Cookie beleid

Cookie beleid van www.cerami.be


Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

Cerami (marketing naam)

bereikbaar via mail op hello@cerami.be of per telefoon op 0498/64.50.96

M.M.C. BV
Steynhoefsedreef 30
2970 Schilde
BE 0740.644.524

“Cerami” en “M.M.C.” omvatten dezelfde entiteit en kunnen in onderstaande voorwaarden door elkaar worden gebruikt.

Artikel 2 – Definities

Om de zaken in dit Cookiebeleid zo duidelijk mogelijk uit te leggen, hebben de in dit artikel vermelde termen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, de volgende betekenis:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Cerami: wanneer dit beleid ‘Cerami’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ vermeldt, verwijst dit naar Cerami – MMC BV BE0470 466B 524, Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde –  die verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit Cookiebeleid.
 • Apparaat: elk met internet verbonden apparaat, zoals een telefoon, tablet of ander apparaat dat kan worden gebruikt om ons te bezoeken en van de diensten gebruik te maken.
 • Service: verwijst naar de service die door ons wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Website: Onze site, die toegankelijk is via deze URL: www.cerami.be.
 • U: een persoon of entiteit die bij ons geregistreerd is om de Service te gebruiken.

Artikel 3 – Introductie

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Cerami de bezoekers van haar Website informeren over het gebruik van Cookies.

In dit beleid wordt uitgelegd hoe Cerami en soortgelijke technologieën gebruikt om U te herkennen wanneer U ons platform bezoekt, inclusief maar niet beperkt tot www.cerami.be en alle gerelateerde URL’s, mobiele of gelokaliseerde versies en gerelateerde domeinen/subdomeinen (“Websites”). Het legt uit wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals de keuzes om ze te controleren.

Mocht U de algemene verkoopsvoorwaarden van deze Website nog niet gelezen hebben, dan verzoeken wij U om dit alsnog te doen. Als U verdere vragen heeft, kan U Cerami bereiken via hello@cerami.be

Artikel 4 – Wat is een Cookie?

Een Cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of ander met internet verbonden Apparaat wordt opgeslagen om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over U te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Ze zijn volkomen veilig en kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw Apparaat te plaatsen.

Artikel 5 – Waarom gebruiken we Cookies?

Wij gebruiken first party en/of third party Cookies op ons platform voor verschillende doeleinden, zoals:

 • om de werking en functionaliteit van ons platform te vergemakkelijken;
 • om uw ervaring met ons platform te verbeteren en de navigatie eromheen sneller en gemakkelijker te maken;
 • om ons in staat te stellen een op maat gemaakte gebruikerservaring voor U te maken en om ons te laten begrijpen wat nuttig of interessant voor U is;
 • om te analyseren hoe ons platform wordt gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen aanpassen;
 • toekomstperspectieven identificeren en marketing- en verkoopinteracties ermee personaliseren;
 • om het afstemmen van online advertenties op uw interesses te vergemakkelijken.

Artikel 6 – Wat voor Cookies gebruikt Cerami?

Cookies kunnen sessiecookies of permanente cookies zijn. Een sessiecookie vervalt automatisch wanneer U uw browser sluit. Een permanente cookie blijft aanwezig totdat deze verloopt of totdat U uw cookies verwijdert. Vervaldata worden in de cookies zelf vastgelegd; sommige kunnen na een paar minuten verlopen, terwijl andere na meerdere jaren kunnen verlopen. Cookies die worden geplaatst door de website die U bezoekt, worden ‘first party cookies’ genoemd.

Strikt noodzakelijke Cookies zijn noodzakelijk om ons platform te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze zijn essentieel om U in staat te stellen door het platform te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Als U deze Cookies verwijdert of uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat U ons platform kunt gebruiken.

Wij gebruiken de volgende soorten Cookies op ons platform:

Essentiële cookies

We gebruiken essentiële cookies om ons platform te laten werken. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om kernfunctionaliteiten zoals beveiliging, netwerkbeheer, uw cookievoorkeuren en toegankelijkheid mogelijk te maken. Zonder hen zou je geen gebruik kunnen maken van de basisdiensten. U kunt deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan invloed hebben op de manier waarop de website functioneert.

Marketingcookies

Met deze accountgebaseerde marketingcookies kunnen we toekomstige prospects identificeren en de verkoop- en marketinginteracties met hen personaliseren.

Analyse- en aanpassingscookies

Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe ons platform wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen ons platform voor U aan te passen.

We gebruiken cookies van Google Analytics om beperkte gegevens rechtstreeks van de browsers van eindgebruikers te verzamelen, zodat we uw gebruik van ons platform beter kunnen begrijpen. Meer informatie over hoe Google deze gegevens verzamelt en gebruikt, vindt U op: https://www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor alle door Google ondersteunde analyses op onze Websites door naar: https://tools.google.com/dIpage/gaoptout te gaan.

Artikel 7 – Hoe kunt U Cookies beheren?

Bij de meeste browsers kunt U Cookies beheren via hun ‘instellingen’-voorkeuren. Als U echter de mogelijkheid van Websites om Cookies in te stellen beperkt, kunt U uw algehele gebruikerservaring verslechteren, omdat deze niet langer voor U gepersonaliseerd zal zijn. Het kan er ook voor zorgen dat U geen aangepaste instellingen, zoals inloggegevens, opslaat. Browserfabrikanten bieden hulppagina’s met betrekking tot Cookiebeheer in hun producten.

Artikel 8 – Het blokkeren en uitschakelen van Cookies en vergelijkbare technologieën

Waar U zich ook bevindt, U kunt uw browser ook instellen om Cookies en soortgelijke technologieën te blokkeren, maar deze actie kan onze essentiële Cookies blokkeren en voorkomen dat onze Website correct functioneert. In dat geval kan U mogelijk niet alle functies en services volledig benutten. Houd er ook rekening mee dat U mogelijk ook bepaalde opgeslagen informatie kwijtraakt (bijvoorbeeld opgeslagen inloggegevens of sitevoorkeuren) als U Cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers stellen U verschillende bedieningselementen ter beschikking. Als U een Cookie of categorie Cookies uitschakelt, wordt de Cookie niet uit uw browser verwijderd. U moet dit zelf doen vanuit uw browser. Bezoek het helpmenu van uw browser voor meer informatie.

Artikel 9 – Klachten

De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van Cookies door Cerami in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Url: https://www.privacycommission.be

Artikel 10 – Wijzigingen in ons Cookiebeleid

Het is mogelijk dat we onze Service en ons beleid wijzigen, en mogelijk moeten we wijzigingen aanbrengen in dit Cookiebeleid, zodat deze onze Service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen wij U op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat wij wijzigingen aanbrengen in dit Cookiebeleid en U de gelegenheid geven deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als U vervolgens de Service blijft gebruiken, bent U gebonden aan het bijgewerkte Cookiebeleid. Als U niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt Cookiebeleid, dient U onze website en diensten niet te gebruiken.

Artikel 11 – Uw toestemming

Door ons platform of onze diensten te gebruiken, stemt U hierbij in met ons Cookiebeleid en gaat U akkoord met de voorwaarden ervan.

Dit beleid is van kracht vanaf 28.03.2024 en is voor het laatst bijgewerkt op 28.03.2024