Privacy Beleid

Privacy Beleid van www.cerami.be


Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

Cerami (marketing naam)

bereikbaar via mail op hello@cerami.be of per telefoon op 0498/64.50.96

M.M.C. BV
Steynhoefsedreef 30
2970 Schilde
BE 0740.644.524

“Cerami” en “M.M.C.” omvatten dezelfde entiteit en kunnen in onderstaande voorwaarden door elkaar worden gebruikt.

Artikel 2 – Algemeen

Bij Cerami willen we er alles aan doen om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op een correcte wijze worden behandeld. Dit privacybeleid schetst hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website en diensten gebruikt.

Cerami is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens, en verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit privacybeleid. U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een bestelling. Gelieve deze website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons privacybeleid.

Wanneer u persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Cerami aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op uw verantwoordelijkheid.

Artikel 3 – De gegevens die we verzamelen

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsinformatie wanneer u een bestelling doet op onze website. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en andere anonieme gegevens, om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Artikel 4 – Doel van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten, en stellen ons dienvolgens in de mogelijkheid om bestellingen te beheren, informatie te bezorgen over onze producten en contact met u op te nemen. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over uw bestellingen, promoties en updates met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor promotionele e-mails.

We gebruiken niet-persoonlijke informatie voor analytische doeleinden om onze website, producten en diensten te verbeteren.

Artikel 5 – Cookies & Social Media

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Cerami beschikt over een bedrijfspagina op sociale media (Instagram). Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden van nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen. Cerami is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.

Artikel 6 – Bescherming en geen doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

Het kan voorkomen dat wij niet-persoonlijke gegevens in combinatie met niet-persoonlijke gegevens van andere gebruikers (zoals de bovenvermelde site-analyses) delen met derden. In dit geval is dit bedoeld om statistieken te genereren over het aantal unieke bezoekers van onze website, over de demografische uitsplitsing en in het algemeen over de handelingen die onze bezoekers op onze website verrichten. Derden kunnen leveranciers, Bpost, PostNL, website-tracking diensten en andere gelijkaardige partijen zijn.

Artikel 7 – Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat dit niet langer wenst.

Artikel 8 – Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

  • Recht op inzage
  • Recht op wijziging van gegevens
  • Recht op wissing van gegevens
  • Recht op dataoverdracht
  • Recht van bezwaar
  • Recht op beperking van de verwerking

Hiertoe kunt u contact opnemen via hello@cerami.be.

Artikel 9 – Geautomatiseerde besluitvorming

Cerami neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Artikel 10 – Aanpassingen van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van dit privacybeleid op elk gewenst moment te updaten, aan te passen of te verwijderen. Alle wijzigingen worden hier onmiddellijk gepubliceerd en het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er iets veranderd is. Als u vervolgens onze diensten blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt privacybeleid, dient u onze website en diensten niet te gebruiken.

Artikel 11 – Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op via hello@cerami.be Cerami, Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacycommissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be.